من هوش خوبی ندارم، فقط روی مشکلات زمان زیادی می گذارم. تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید. با پشتکار می توانید بهتر به مقصد برسید.

— آلبرت انیشتین

منبع : ی جای دنج |— آلبرت انیشتین
برچسب ها : تمبر پستی